Poděkování partnerům

Nadace České pojišťovny APK LH Haima Aukro Tac-Tac Agency Právo Kiss Rádio

Kontakt

Adresa:
Nadace České pojišťovny
Na Pankráci 1658/121
140 21, Praha 4
aukce@ceskapojistovna.cz

Komu pomáháme

Základní údaje o občanském sdružení

HAIMA CZ je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry, či profese k aktivní pomoci dětem postiženým onkologickým nebo hematologickým onemocněním.

Haima

Poslání a cíle organizace

HAIMA CZ působí k účinnému zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin především:

  • Zlepšováním prostředí pro dětské pacienty a personál v léčebných zařízeních.
  • Přímým pořizováním přístrojů, pomůcek a zařízení nebo poskytováním dotací k jejich pořízení specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů.
  • Vedením dětských pacientů a jejich rodin jak v průběhu nemoci, tak po jejím odeznění s cílem zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici.
  • Podporou odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s nádorovým nebo krevním onemocněním.
  • Podporou nekomerčních (akademických) klinických studií diagnotiky a léčby dětí s nádorovým nebo krevním onemocněním.
  • Organizací a finančním zajištěním rekondičních a psychosociálních programů pro zdravotnický personál s cílem předejít vyhoření pracovníků ve fyzicky i psychicky vysoce náročném provozu.

K zabezpečení cílů získává HAIMA CZ finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních, municipálních i soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí. Spolupracuje se společnostmi, nadacemi a sdruženími, které mají shodné cíle a zaměření a koordinuje s nimi, prostřednictvím dohod, smluv a účastí zástupců HAIMY v jejich orgánech. HAIMA CZ se také snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů dětí s poruchou krvetvorby, zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací zprostředkovaných sdělovacími prostředky.

Výkonný výbor o.s. HAIMA CZ:

MUDr. Dita Tichá – předsedkyně
PhDr. Věra Reichlová – místopředseda
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – člen
prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. – člen
Ing. Josef Velíšek – člen

Kontaktní a další informace:

Název: Haima CZ
Sídlo: FN Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie,
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5
IČO: 18629059
Registrace: MV ČR, číslo registrace: VS/1-6428/91-R

MUDr. Dita Tichá - předseda

MUDr. Dita Tichá – předsedkyně