Poděkování partnerům

Nadace České pojišťovny APK LH Haima Aukro Tac-Tac Agency Právo Kiss Rádio

Kontakt

Adresa:
Nadace České pojišťovny
Na Pankráci 1658/121
140 21, Praha 4
aukce@ceskapojistovna.cz

Organizátoři aukce

Nadace České pojišťovny

Tradice České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna. Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn vstup dalších pojišťoven. Po privatizaci v 90. letech je pro ČP velice důležitý rok 1996 a vstup finanční skupiny PPF, a rok 2008, kdy se České pojišťovna stává společně s Generali součástí pojišťovací skupiny, působící ve 14 zemích střední a východní Evropy. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Nadaci České pojišťovny založila na konci roku 2009 Česká pojišťovna za účelem podpory právnických a fyzických osob sledujících dosahování obecně prospěšných cílů. Podporuje činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sportovní, sociální a vzdělávací.

Poslání nadace je mimo jiné:

  • Charitativní pomoc osobám, nacházejících se v krizové sociální, humanitární nebo jinak obtížné situaci
  • Rozvoj sociální a zdravotní péče
  • Rozvoj tělovýchovy a sportu

V prvním roce svého působení – v roce 2010 Nadace ČP např. spolupracovala s Nadací Leontinka, která podporuje zrakově postižené děti a jejich začlenění do společnosti, a poskytovala rovněž prostředky na nákup a výcvik vodicích psů pro nevidomé děti. Pomáhala také Lince Bezpečí s organizací Pomněnkového dne, kdy zajišťovala prodej předmětů, jejichž výnos byl poukázán právě Lince bezpečí. V roce 2010 také podporovala řadu mládežnických sportovních týmů. Nadace rovněž pořádala sbírku ve prospěch postižených povodní a také se průběžně angažuje v oblasti podpory bezpečnosti silničního provozu, či ochrany životního prostředí.

Na Pankráci 1658/121
140 21, Praha 4
Předseda správní rady:
Hana Kovářová

Nadace České Pojišťovny

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH)

První kroky k současné podobě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje proběhly na začátku 90. let, kdy v souvislosti se společenskými a politickými změnami došlo i k zásadním změnám v řízení a zejména v ekonomickém zabezpečení sportu. Nejprve v roce 1990 vznikla Rada celostátní hokejové ligy, která působila v podstatě jako jedna z komisí České a slovenské federace ledního hokeje. Dalším krokem k samostatnosti bylo v dubnu 1991 založení Sdružení oddílů a klubů federální hokejové ligy, které se v roce 1993 v souvislosti s rozdělením republiky změnilo na Sdružení oddílů a klubů extraligy ledního hokeje ČR (SOK ELH). Tento subjekt ukončil činnost 15. 6. 1994 a téhož dne byla založena Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Nově založený subjekt byl a je organizován jako zájmové sdružení právnických osob. Účelem APK je organizace, řízení a rozvoj extraligy a zastupování jejich účastníků, stejně jako rozvoj a podpora vrcholového hokeje, a výchova a podpora talentované mládeže pro účely extraligy ledního hokeje. Členy APK jsou všichni účastníci extraligy, nejvyšším orgánem APK je valná hromada, která rozhoduje o všech podstatných věcech Asociace. Jejími členy jsou všichni členové Asociace (14 klubů ELH). Činnost APK mezi valnými hromadami řídí představenstvo tvořené prezidentem (Ctibor Jech), viceprezidentem (Miroslav Michalovský) a členy Mgr. Ladislavem Blažkem, Ing. Markem Chmielem a Mgr. Stanislavem Šulcem.

Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8
Telefon: +420 233 378 037
Fax: +420 233 377 961
Email: apk@cms.cz

APK

Partneři Aukce dresů 2012

Aukro.cz

Aukro.cz je největší obchodní portál na českém internetu a lídr trhu v elektronickém obchodování. Jeho služby v současnosti využívá již 2,5 milionu registrovaných uživatelů, kterým Aukro.cz zajišťuje komfort, bezpečnost a kvalitní služby pro uzavírání transakcí on-line.

aukro logo

Tac – Tac agency

Tac – Tac agency je agenturou pro marketingovou komunikaci firem, reklamu a PR. Zaměřuje se na výrobu letáků, vizitek, log, plakátů, billboardů, či webové prezentace, a spolupracuje s největšími firmami na českém trhu.

tac-tac logo

PRÁVO

Právo je jedním z nejznámějších a dlouhodobě nejprodávanějších celostátních deníků v České republice, každý den ho přečte téměř půl milionu čtenářů. Nedílnou součástí Práva je on-line magazín Práva a portálu Seznam.cz – Novinky.cz, nejnavštěvovanější český zpravodajský server.

právo logo

KISS Rádio

Kiss je skupina sedmi rádií, které vysílají na území Čech a Moravy. Svým pokrytím pokrývají většinu tohoto území. Stanice Kiss můžete najít v hlavních městech Čech a Moravy, konkrétně v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Brně, Ostravě a Zlíně. Denní poslechovost rádií Kiss je přes 380 tisíc, týdně si tyto rádia naladí přes 850 tisíc lidí. Nejstarší z rádií Kiss jsou na českém trhu od roku 1991. Regionální rádia se hudebním formátem zaměřují na nejnovější současné hity. Pražská stanice Kiss 98 hraje klasické hity 80tých a 90tých let.

kiss logo